Dnevni saveti Dnevni saveti Dnevni saveti

SAVET No_07_10.09.2013.

Vlaga i voda

Share on Facebook
foto

Uz svetlost i temperaturu voda je najvažniji činilac rasta. Kada se pri istoj apsolutnoj vlažnosti poveća temperatura, smanjuje se relativna važnost i vazduh postaje sve više suv. To se događa kada cvetni prozor obasja sunce i podigne temperaturu. Želimo li biljkama vratiti vlažnost, moramo ih rositi. Kako se za normalnih sunčanih dana grejanje povećava od jutra prema podnevu, to je razumnjivo zašto biljke rosimo do jedanaest sati pre podne. Toplina koja raste, ubrzava evaporaciju i transpiraciju. Transpiracija je isparavanje vode kroz lisnu površinu. Tamo gde je vazduh ugrejan i suv, transpiracija je jača, koliko je niža relativna vlažnost, toliko će biti jača transpiracija, dok će kod 100% relativne vlažnosti transpiracija u potpunosti prestati. Ovakvo stanje je vrlo štetno, jer prestankom kruženja vode, biljka ne dobija mineralne sastojke, odnosno gubi jedan od glavnih uslova za život. U poslepodnevnim satima zagrevanje je smanjeno, temperatura pada, manje topla atmosfera uija manje vlage koja se počinje izlučivati u vidu oborina. Ta vlaga je rosa, koju ćemo primetiti najpre na predmetima od metala, zatim na prozorskom staklu, i najzad na lišću. Uveče kada se temperatura već dosta snizila, sve su biljke pokrivene rosom, koja je često štetna, jer je gotovo 100% reativna vlažnost odlična podloga za razvoj biljnih bolesti. Noću u vlazi, tami i topoj sredini počinju klijati spore raznih biljnih bolesti, pa je dobro da noću biljkama osiguramo suvu životnu sredinu. Biljku oslobađamo kondenzovane vlage ako za nekoliko stepeni povećamo sobnu temperaturu, kako bi vazduh apsorbovao suvišnu vlagu, i prozračimo prostoriju kako bi izmenili ustajali vazduh.. Nakon čega valja zatvoriti prozore i podesiti sobnu temperaturu. Ovaj postupak valja ne retko i ponoviti. Brzina i jačina isparavanja vlage zavise o toploti, relativnoj vlažnosti i strujanju vazduha (vetar, promaja), lisnoj površini, gustoći lisnih pora, lisnoj pokožici (kutikuli) i njenoj strukturi (dlakava, plutasta), vodi ali i najviše temperaturi.

>> SAVET No_08 _11.09.2013.
Isparavanje vode


Copyright © 2013 • www.bastovan.com • Sva prava zadržana | Koncept & Design by Mirko | Development by Petar & Ivana