Dnevni saveti Dnevni saveti Dnevni saveti

SAVET No_14_23.09.2013.

Setva

Share on Facebook
foto

Tlo za setvu na otvorenom treba temeljno obraditi i poboljšati mu kvalitet dodavanjem komposta ili treseta. Prednost ima setva u redove jer se time olakšava okopavanje i uništavanje korova. Danas koristimo za uništavanje korova hemijska sredstva. Upotrebljavaju se herbicidi strogo selektivnog karaktera i kratkotrajnog delovanja. Tlo treba prskati hemijskim sredstvima pre setve. Sejanje se vrši tri do pet dana nakon prskanja. Kada biljčice dovoljno narastu, proređujemo ih i rasađujemo. Kod biljaka koje polako rastu i koje su osetljive na hladnoću, bićemo sigurniji ako ih sejemo u zatvorena klijališta. Setva u sandučiće obavlja se u toplom, svetlom prostoru. U staklenicima sandučiće obično stavljamo na police. Što su sandučići bliže prozorima, to će biljke imati bolji izvor svetla. Sandučić mora imati drenažu kako u njemu ne bi zaostajala voda.

>> SAVET No_15_24.09.2013.
Pikiranje i presađivanje


Copyright © 2013 • www.bastovan.com • Sva prava zadržana | Koncept & Design by Mirko | Development by Petar & Ivana